Oldalláncban donoratomot tartalmazó aminosavak kölcsönhatása [(h6-p-cimol)Ru(H2O)3]2+ kationnal

Dátum
2012-05-10T11:44:04Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A [(h6-p-cimol)Ru(H2O)3]2+ kation és oldalláncban funkciós csoportot tartalmazó aminosavak közötti oldatbeli viselkedés tanulmányozása, elsődlegesen pH-potenciometriás módszerrel, a képződő részecskék stabilitási állandóinak meghatározása, majd a képződő komplexek szerkezetére javaslat tétel 1H-NMR és ESI-MS módszer segítségével. Ligandumokként az aszparagint, aszparaginsavat, tirozint, szerint, izoszerint tanulmányoztuk.Mindezek alapján azt a következtetést vontuk le, hogy a [COO-, O-] (5) [NH2 O-] (5) [COO-, NH2] (6) tagú kelátok képeznek legstabilisabb komplexet. Mindezekből arra következtethetünk, hogy az izoszerin jó fémmegkötő lehet fiziológiás körülmények között is.

Leírás
Kulcsszavak
ruténium, szerin
Forrás