A testvérkapcsolatok múltja, jelene és jövője értelmi fogyatékos felnőttek és testvéreik között

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat az értelmileg akadályozott felnőttek és tipikus fejlődésmenetű testvéreik kapcsolatát elemzi. A dolgozat az értelmi fogyatékosság definiálása, jellemzése mellett kitér a szűkebb és tágabb társadalmi környezet bemutatására. A család élete alapvetően megváltozik a fogyatékos gyermek születésekor, a családtagoknak, köztük a testvéreknek számos krízist és érzelmi hullámvölgyet kell átvészelniük. A tipikusan fejlődő testvérek sajátos helyzetben vannak, az átlagostól eltérő hatások alakítják életüket, személyiségüket. A szakirodalom elméleti felvetéseit egy 11 fő körében végzett vizsgálat eredményeivel vetettük össze. Az interjú kérdéseire adott válaszok alapján képet kaptunk a megkérdezett személyek és fogyatékos testvérük gyermekkoráról, a jelenlegi kapcsolatukról és a vizsgálati személyek testvérgondozással kapcsolatos jövőbeni terveiről.

Leírás
Kulcsszavak
értelmi fogyatékos felnőtt, testvérkapcsolat, testvérkapcsolat
Forrás