"Az ember ellentmondásos módon tapasztalja meg az embert"

Dátum
2014-05-20T10:52:30Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Munkám során siket emberek életének különböző területeit mutatom be összehasonlítva más fogyatékkal élő emberekével. Vizsgálom azt, hogy a társadalomtól elzárkózva élnek? A nyelvi képességeik milyen mértékben vannak hatással a pályafutásukra? Az iskolai végzettségük eltér a más fogyatékkal élő emberekétől? Hogyan alakítják személyes kapcsolataikat, ezeket hogyan használják fel? Hallássérültekkel vagy hallókkal barátkoznak szívesebben? Az internet használata befolyásolja kapcsolataikat? Ha igen, hogyan? Milyen a foglalkoztatottsági arányuk? Ezen kérdések vizsgálatához felhasználtam a 2010-ben lezajlott TÁRKI 5.4.1. modernizációs projekt adatbázisát, melyen másodelemzést végeztem. A HJKE-JTSZ Debrecen Jelnyelvi Tolmácsszolgálat munkatársai segítségemre voltak egy fókuszcsoportos beszélgetés során, amelyen hét siket ember vett részt. A beszélgetésből kiragadott részleteket illusztrációként használom. Ezen kívül tartalomelemzést végeztem siket és nagyothalló költők versein, amelyeket összehasonlítottam kortárs halló költők írásaival.

Leírás
Kulcsszavak
fogyatékkal élő, siket
Forrás