Nemzetközi kapcsolatok a helyi közigazgatási szinteken

Dátum
2014-04-11T08:50:51Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A nemzetközi kapcsolatok témaköre ma is időszerű és aktuális, ezért is választottam szakdolgozatom témájául, szerteágazósága miatt viszont csak egy apró szeletének bemutatására vállalkoztam, nevezetesen: a nemzetközi kapcsolatok helyi közigazgatási szinteken történő többrétű megvalósulási formáinak bemutatására. Teszem mindezt lakóhelyem, a berettyóújfalui kistérség vonatkozásában.Véleményem szerint szülővárosom Berettyóújfalu, valamint a tőle alig 20 km-re, a magyar-román határ mentén fekvő Biharkeresztes kiváló iskolapéldái lehetnek ennek a témakörnek - ami engem külön büszkeséggel tölt el-, hiszen a helyi közigazgatási szervek - sőt mára már a helyi civil szervezetek is - évek óta élen járnak a berettyóújfalui kistérségben a nemzetközi kapcsolatok kialakításában és folyamatos ápolásában, legyen szó akár gazdasági, akár kulturális jellegű együttműködésekről több ország kapcsán is. Ezeknek az együttműködéseknek mára rengeteg kézzel fogható eredménye is van, de a mai napig nem készült átfogó tanulmány e témában a kistérségről, éppen ezért hiánypótló jelleggel szeretném szakdolgozatomban bemutatni a berettyóújfalui kistérség nemzetközi kapcsolatait. Mindezek a célok vezéreltek diplomamunkám megírására, valamint az, hogy a kutatásaim során tapasztaltakat összevessem a szakirodalom által megfogalmazott tézisekkel.

Leírás
Kulcsszavak
testvérvárosi kapcsolat, berettyóújfalui kistérség
Forrás