A DEOEC gyógyító és betegellátó tevékenységével összefüggő hulladékgazdálkodási gyakorlatának elemzése

Dátum
2010-11-08T09:36:28Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A hulladékok minőségi változása a betegellátás és a diagnosztika területén fordulatot fog eredményezni. A többször használatos anyagokat egyre több helyen váltják fel. A DEOEC elsődleges tevékenysége a betegellátás és gyógyítás, ennek eredményeként nagy mennyiségű, fertőző egészségügyi hulladék keletkezésével kell számolni. A hulladékok kezelésénél a cél lehet a hasznosítás, vagy ártalmatlanítás. A veszélyes hulladékokat a keletkezés helyén a fizikai, kémiai tulajdonságainak megfelelő gyűjtőedényzetben kell gyűjteni, különös tekintettel a tűz- és robbanásveszélyes hulladékokra, azok feleljenek meg a tűzvédelmi előírásoknak.

Leírás
Kulcsszavak
DEOEC, egészségügyi hulladék, veszélyes hulladék, hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás
Forrás