Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. járatszervezésének elemzése és fejlesztésének lehetőségei

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkám készítése során a nyíregyházi székhelyű Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladék begyűjtési- és szállítási folyamatát vizsgáltam. Célkitűzéseim a szállítási folyamatok javítása és a költségcsökkentés voltak. Feltételeztem, hogy a GPS technológia, és egy erre épülő megfelelően kifejlesztett szoftver segítségével olyan járatterv készíthető, amelynek alkalmazásával a hulladék begyűjtésének költsége csökkenthető. A számított szállítási mutatószámok segítségével behatároltam a szállítójárművek teljesítő képességét, amelyből a megfelelő következtetéseket levonva nyilvánvalóvá vált, hogy melyik az a jármű, amelyet az adott területen gazdaságos alkalmazni. A járatszervezést illetően egy mélyinterjút készítettem, melyet egy esettanulmánnyal tettem teljessé. Számításaim és a vizsgálat azt igazolják, hogy az újonnan bevezetendő járatszervezési módszer által csökkenthető az üzemanyag költség, és az élőmunka ráfordítás, nem csak az adott útvonal tekintetében, hanem cégszintre vetítve. Az alkalmazott program által az egész szállítási folyamat átláthatóvá válik. Érdemes a vizsgált járatszervezési technikát alkalmazni, mert a rendelkezésre álló járművek adottságait figyelembe véve az egyes költségelemeket biztonságosan megtervezhetővé teszi.

Leírás
Kulcsszavak
járattervezés, költségcsökkentés, üzemanyag
Forrás