A sárándi szilárd hulladéklerakó telep rekultivációja

Dátum
2010-05-21T09:08:18Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A települési hulladéklerakók nagy része régi elavult technológiával üzemel, és nem felel meg a kor követelményeinek és a környezetvédelmi előírásoknak. Továbbra is gondot jelent az előbb említett hulladéklerakók környezetre gyakorolt szennyező hatása. Ennek okai, hogy a lerakóknak semmilyen műszaki védelme nincsen, sok esetben csak elhagyott gödrökbe, bányák területére hordják és hordták. Sok a már megtelt, vagy néhány év múlva megtelő, tovább üzemelni nem képes lerakó. Ezek kapacitásának pótlását regionális, korszerűen kialakított hulladéklerakókkal, próbálják pótolni, ahol korszerű lerakási működési és védelmi berendezéseket alkalmaznak annak érdekében, hogy környezet minél kevesebb terhelés érje, és a természet értékei ne sérüljenek. Ennek ellenére még mindig potenciális szennyező források a felhagyott hulladéklerakók és nem szabad megfeledkezni ezek megfelelő kezeléséről, hiszen ezek tovább szennyezhetnek a kioldódási folyamataik hatásával. Ennek a helyzetnek a megfelelő kezelésére és megoldására a szakszerűen megtervezett és elvégzett rerkultiváció jelenleg az egyetlen megoldás. A rekultiváció célja a terület további szennyező hatásainak mérséklése és megszüntetése, valamint a depónia területeinek megfelelő tájba illesztése és újra gazdálkodásba vonása.

Leírás
Kulcsszavak
települési szilárdhulladék, hulladék, rekultiváció, hulladéklerakó, hulladékgazdálkodás
Forrás