A közbeszerzés szerepe, típusai és lebonyolítása a Debreceni Egyetem életében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

14 hetes gyakorlatomat a Debreceni Egyetem Kancelláriáján, azon belül is a Közbeszerzési osztályon töltöttem. Dolgozatom ebből adódóan a közbeszerzéssel, mint tevékenységgel foglalkozik a Debreceni Egyetemen belül. Témáját tekintve az első fő részben egy elméleti anyagot írtam arról, hogy mi is a közbeszerzés, kik foglalkoznak vele, mik szükségesek hozzá, illetve a hatályos törvényeket is belefoglalva bővebb rálátást mutatok a közbeszerzésre, mint tevékenységre. A dolgozat második fő részében a fentebb említett elméleti részt a gyakorlatba ültettem át, olyan módon, hogy bemutattam egy konkrét közbeszerzési eljárás lefolyását nyílt eljárás alapján és annak minden lépését részletesen levezettem. Célom egy olyan dolgozat létrehozása volt, mely tükrözi a gyakorlati félévem alatt tanult új ismereteket, illetve tapasztalatokat. Mindezt úgy szerettem volna visszaadni, hogy az kellő szakmaiságot sejtető legyen, ugyanakkor közérthető és teljességgel átlátható munka.

Leírás
Kulcsszavak
közbeszerzés, Debreceni Egyetem
Forrás