Magyar olvasáskultúra a reformkor idején

Dátum
2013-05-02T08:33:07Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a magyarországi olvasáskultúra alakulását vizsgálom. Az általam kidolgozott időszak a reformkor idejét öleli fel, az előzményeknél azonban indokoltnak tartom, hogy a felvilágosodást is érintsem, hiszen a gyökeres változások ekkor kezdődtek el a francia forradalom kirobbanásával. A történelmi események nagy hatást gyakoroltak a politikára, a társadalomra és a művelődésre egyaránt. Természetesen ez a folyamat a reformkorban további fejlődéshez, változáshoz vezetett. Előtérbe az intézményeket és az egyesületi formákat helyezem, valamint a Debrecenben működő kaszinók felépítését. Ezeknek a működésén keresztül próbálom ismertetni a hazai olvasáskultúra jellegét.

Leírás
Kulcsszavak
reformkor, kaszinó, olvasáskultúra, könyvtár
Forrás