Az európai modellek és az USA állami szerepvállalása a 2008-as válság kezelésében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témaválasztását a 2008-as pénzügyi- és gazdasági világválság jelentősége és aktualitása indokolja. A téma még ma is időszerű, hiszen a válság következményeinek a felszámolására tett kormányzati intézkedések csak részben hoztak sikereket, és egyes országokban még mindig folyamatban van a végrehajtásuk. Kutatásom fő célja annak a vizsgálata, hogy a világméretűvé terebélyesedett válság milyen helyzetben, és a fejlődési pályájuk milyen szakaszán érte a vizsgált modellek országainak a költségvetését. Mivel a különböző modellekben az állami újraelosztás mértéke is eltér, ez jelentősen meghatározza az államháztartás bevételi és kiadási oldalát, változását, vagyis az államháztartási egyenleg alakulását. Vizsgálom, hogy a 2008-as válság a különböző modellek országaiban hogyan befolyásolta az államháztartás működését, és hogy milyen gyors és milyen mélységű beavatkozással próbálták megakadályozni a helyzet további romlását, valamint hogy a kormányzati kiadások milyen hatással voltak az államháztartás egyensúlyára. Ez okból tanulmányozom az államháztartás alakulását, azon belül pedig részletesebben elemzem, hogy a válság előtt és után hogyan alakultak az államháztartási kiadások és az államadósság szintje.

Leírás
Kulcsszavak
európai modell, USA, válság, államháztartás, államadósság
Forrás