Tanulói közösségek kialakulása és konfliktuskezelés a szakképző iskolában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomamunka az iskolai konfliktushelyzetek elemzését és értékelését vizsgálja munkahelyemen, oktató-nevelő munkám elsődleges helyszínén, a debreceni Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző iskolában. A témakört saját tapasztalatok, illetve primer-, valamint szekunder kutatási módszerek révén került feldolgozásra, a műszaki, gépészeti szakmák szakmai tantárgyainak oktatása, tanítása területén. A Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző iskolában más ágazatok mellett jelentős létszámban tanítunk, oktatunk a gépészeti ágazat szakmáiban. Ezen osztályok változatos formában és összetételben vannak jelen. A régebbi szakképzési rendszer szerint vannak szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályaink, illetve az új rendszer szerint már vannak nálunk technikumi és szakképző iskola kilencedik évfolyamos osztályai. Ezekben a szakmákban a tanulói létszám az összes tanulói létszám kétharmadát teszi ki nagyságrendileg. A tanulói csoportokban jelentős azon tanulók száma, akik a környező településekről naponta ingáznak Debrecenbe. Diplomamunkám elkészítése során először viszonylag nagy terjedelmű, témával kapcsolatos irodalmak tanulmányozását végeztem el. Majd interjúkat folytattam tanulókkal, szülőkkel, munkatársakkal, vezetőimmel. Az interjúkból következtetéseket vontam le, melyeket a diplomamunkámban több helyen leírtam, mint a saját véleményemet. Egyedi mélyinterjút – kvalitatív (minőségi) módszert alkalmazva – készítettem a debreceni Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola iskolapszichológusával, Szabó Ildikóval. A kvantitatív (mennyiségi) módszerek közül a megkérdezés módszerét választottam. Kérdőíves vizsgálatokat készítettem az intézmény konfliktuskezelésére vonatkozóan. Az iskola pedagógusai közül 62 főt kérdeztem meg, on-line, a GOOGLE DOCS alkalmazással összeállított kérdőív segítségével.

Leírás
Kulcsszavak
konfliktus, konfliktushelyzet, kutatás, tanuló, tanár, család, közösség, probléma, oktató, diák, felmentés, középiskola, műszaki képzés, technikum, szakképző, szakképzés, iskola, viszony,
Forrás