Hallgatói dolgozatok (TAN_MK)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 12)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Az oktatás és piac kapcsolata az építőiparban
  Piri, Mátyás; Kondor, Rita; DE--Műszaki Kar
  A dolgozat a 2020-ban bevezetett duális képzés és az építőipari piac, valamint a szakmai oktatás kapcsolatát vizsgálja több, mint egy éves időtávlatban, hangsúlyt fektetve azokra a nehézségekre, amelyek ezen rendszer bevezetésével felszínre kerültek. Ezek szerint legfőbb problémák: a gyakorlati hely földrjajzi elhelyezkedése, elmélet és gyakorlat oktatásának szinkronizálása, vizsgázatás kérdései, gyorsan változó piac - statikus szabályozás. Egy lehetséges megoldásként a dolgozat a tematikus mátrix modellt vizsgálja, amely az elmélet és gyakorlat egyidejű összekapcsolását helyezi a fókuszpontba. Habár a modell kezdeti fázisában van, fenti problémákra egy hatékony megoldásnak bizonyul.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Vállalati képzés szerepe a duális szakképzésben
  Kovács, Péter; Nagyné Kondor, Rita; DE--Műszaki Kar
  Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy egy vállalat képzési rendszeréből át lehet-e emelni, integrálni bizonyos képzési elemeket a duális képzésben résztvevő tanulók hatékonyabb képzése érdekében.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Egy komplex rendszerű szakképesítés gyakorlati képzési részének két szakképző intézmény különböző megközelítése szerinti megvalósítása
  Molnár, Zsolt; Kocsis, Imre; DE--Műszaki Kar
  A dolgozat két nagyobb egységre bontható. Az első részben a szakképzési rendszer történetisége, a hazai szakképzési rendszer és a gyakorlati képzési megoldások rövid áttekintése mellett a képzési szerkezetre és képzési adatokra támaszkodva bemutattam két szakképző intézményt és egy gazdálkodó szervezetet, mint duális képzőhelyet. Ismertettem az Országos Képzési Jegyzék szerkezeti felépítését, majd elhelyeztem benne a hegesztő szakképesítést és vázoltam annak központi dokumentumait. Az értekezés második része a vizsgálatot tartalmazza. A kutatásomban összehasonlítottam a két iskola által készített helyi tantervet, majd a helyi tantervek eltérő összeállítására alapozva vizsgálatot végeztem a két iskola és a gazdálkodó szervezet vezetőivel készített interjú alapján. A kapott eredmények nyilván nem reprezentatívak, de ebben a szűk környezetben is felvillantanak néhány, a szakképzési rendszerben lévő problémát.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A munkaalapú tanulás módszertana
  Vékony, Zoltán; Nagyné Kondor, Rita; DE--Műszaki Kar
  - A technológia és gazdaság gyors fejlődése a szakképzést is kihívá-sok elé állítja. Erre a kihívásra egyik megoldás lehet a munkaalapú képzés bevezetése. Bemutatásra kerül a gazdasági szereplők részéről mennyire van igény a változtatásokra. A dolgozat különösen a magasépítő technikus képzésben véghezvihető változásokkal foglalkozik. Két típusát: az iskolán kívüli és a iskolában - szimulált környezetben történő tanulás típusokat elemzi. Ismerteti a változtatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket mindkét esetben.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A környezeti nevelés fejlesztésének lehetősége a szakképzésben
  Rácz, Krisztián János; Kocsis, Imre; DE--Műszaki Kar
  A diplomamunkám elkészítése során áttekintettem a környezeti neveléshez illetve a pedagógiai programhoz kapcsolódó szakirodalmakat, jogszabályi előírásokat. Kutatásom illetve a diplomamunka elkészítése során a püspökladányi Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola pedagógiai programját ellenőriztem, értékeltem a Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő által összeállított, a pedagógiai program megfelelőségi vizsgálatára vonatkozó kérdőív alapján. A kérdőíves vizsgálat alapján megállapításra került, hogy a vizsgált intézmény pedagógiai programja nem tartalmazza a vonatkozó jogszabály által előírt környezeti nevelési programot. A diplomamunkám további részében javaslatot tettem a környezeti nevelési program elkészítésére, az általam összeállított minta dokumentáció alapján.