Az apasággal és származással kapcsolatos perek

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban az apasággal és származással kapcsolatos perek aspektusait, illetve az ezekhez kapcsolódó főbb alpontokat (mint pl.apasági vélelem, apaság bírói megállapítása) igyekeztem kidolgozni. Mindehhez a szakirodalom tanulmányozása mellett, igyekeztem a saját, környezetemben tapasztaltakat felhasználni, beépíteni a szakdolgozatomba.

Leírás
Kulcsszavak
Apaság, származás, perek
Forrás