Az óvodáskorú gyerekek mozgásfejlődése, mozgásfejlesztésének lehetőségei

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A mozgás kommunikációs eszköz, mely érzelmet,megismerő folyamatot, szükségletet fejez ki.Nemcsak testi és lelki állapotunkra hat pozitívan, hanem a gondolkodásunkra is.A mozgás óvodáskorban kiemelt jelentőséggel bír. Fejleszti a gyermek egyensúlyérzékét,állóképességét, összerendezett mozgását, egész személyiségét . A mozgás belső igényből fakad ebben a korban , éppen ezért fontos, hogy sokat tartózkodjanak a szabadban. A játékok kialakítják a szabálytudatukat, türelemre,kitartásra nevelnek.

Leírás
Kulcsszavak
mozgásfejlesztés, mozgásfejlődés, egészséges életmód, óvodáskorú gyerekek
Forrás