A társaság irányítása és stratégiai vezetői számviteli módszerek Japánban

Dátum
2012-04-18T11:31:51Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom célja bemutatni a japán vállalatirányítást és az ehhez kapcsolódó stratégiai vezetői számviteli módszereket. Ezeket elemzem általánosságban, valamint a Toyota Motor Corporation japán autógyártó vállalat sajátosságainak ismertetésére térek ki. A felhasznált irodalmi források mellett a féléves Japánba tartózkodásom alatt szerzett tapasztalataimra támaszkodtam, ezáltal célom egy egyedi, izgalmas szakdolgozat létrehozása volt. A bevezetés után egy rövidebb történelmi áttekintés következik, valamint a vállalatirányítás bemutatása esettanulmányokon keresztül, és a saját tapasztalatok az ottani egyetemen tanultakkal fűszerezve. Kitérek a Toyota cégnél használt stratégiai vezetői számviteli módszerekre, mint a „just in time”elv és a futószalag rendszer alkalmazása, bemutatom a vállalat terjeszkedési stratégiáját, és az ezekhez szorosan kötődő Toyota code of conductot, amely alapján teljesebb képet kapunk a cég víziójáról, küldetéséről, céljiról, és azok eléréséhez használt módszerekről. Befejezésként pedig a jövőben rejlő lehetőségek egy részét fejtettem ki, természetesen csak részben, ugyanis a jövőről sohasem lehet teljes képet formálni.

Leírás
Kulcsszavak
vállalatirányítás, stratégiai vezetői számvitel
Forrás