Új államok létrejöttének egyes kérdései a nemzetközi jogban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Több szempontból is fontos problémakör az államazonosság és az államutódlás kérdése.Egyetemen töltött éveim alatt megszerzett tudásomat kamatoztatva, választásom az újonnan létrejött államok kialakulására esett.A téma időszerű, és mindennapos kérdésekkel foglalkozik. A tanulmányom elején fogalmak fellelhetőek, amelyek a nemzetközi jog által relevánsak. Majd szemléltetem az ENSZ fontosságát és sok más nemzetközi egyezményt is igyekszem bemutatni. Ezt követően a Szovjetunió felbomlását, amit az államazonosság és államutódlás kérdésén keresztül szemléltetek. Kitekintek Koszovó államiságára, a Katalóniában történt eseményekre és végül a Krím félsziget elcsatolásáról is szó lesz

Leírás
Kulcsszavak
új államok létrejötte, nemzetközi jog
Forrás