Egy kistérségi innovatív foglalkoztatási projekt problémái

Dátum
Szerzők
Dudás, Edina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási lehetőségéről, foglalkoztatásáról írtam. Dolgozatomban, szakirodalmak felhasználásával bemutatom, kik a megváltozott munkaképességű emberek; hogy történik a megváltozott munkaképesség megállapítása. Kitérek arra, hogy hányan vannak; milyen programok, törvények tartalmazzák munkához való jogukat, illetve irányozzák munkához jutásukat; és milyen foglalkoztatási formákban tudnak elhelyezkedni. Taglalom a munkaerő-piaci programok szükségességét; ennek egyik elemét, a munkahelyteremtéshez és elhelyezkedéshez kapcsolódó szociális gazdaságot; végül a szociális gazdaság részét képező társadalmi vállalkozásról írok. Saját kutatásomban bemutatok egy megváltozott munkaképességűekre irányuló foglalkoztatási projektet, melynek keretében a Baktalórántházai kistérségben létrehoztak egy társadalmi vállalkozást (Re-Cikli Műhely). Az interjúzás módszerével vizsgáltam, hogy a megvalósítás során milyen problémákkal, nehézségekkel találkoztak, s azokat hogyan sikerült megoldani. Vizsgáltam a célcsoporttagok toborzását, bevonását, képzését, felkészítését, ahol kiderült, hogy a legnagyobb nehézséget a motiválatlanság, és az érdeklődés hiánya okozta. A műhely kialakításával, működésével kapcsolatos problémák vizsgálatakor kitűnt, hogy sokan a társadalmi vállalkozás működési mechanizmusát nem értik, emiatt „idegenkednek tőle”. Mindemellett a pénzügyi és jogi szabályozás hiányossága miatt is hátránnyal indul egy ilyen vállalkozás.
Leírás
Kulcsszavak
Szociális gazdaság, Társadalmi vállalkozás, Megváltozott munkaképesség
Forrás