Válás

Dátum
2010-05-07T06:16:21Z
Szerzők
Mayerné Szilágyi, Annamária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat a válást és az azzal járó következményeket mutatja be a család és a gyermek viszonylatában. Írok a párválasztásról és arról, hogyan alakulnak a partnerkapcsolatok? Bemutatom a házasságot, és röviden írok arról, hogy kik és mikor kötnek házasságot? Bemutatom a családot, mint a legősibb intézményt, kiemelem annak fontosságát és szerepét a társadalomban. Idézek a családjogi törvényből és bemutatom azokat a támogatásokat, melyeket igénybe vehetnek a családok az állam által biztosított lehetőségek közül. Milyen konfliktusok merülnek fel egy családon belül, hogyan történik azok kezelése, és milyen szerepet tölt be a gyermek a házastársi konfliktusok kezelésében? Erről a témáról nagyon részletesen és tudományosan ír Cseh-Szombathy László igen népszerű könyvében. Írok a válásról, mint a konfliktusok kezelésének egyik legegyszerűbb módszeréről. Bemutatom a válás rövid történetét, hogyan is alakult a 16-20. század között. Bemutatom a válás lehetséges okait a bírósági tapasztalatok tükrében és összevetem azt a hazai és külföldi statisztikai adatokkal. Milyen szerepet játszanak a tradíciók a házasság, a család és a válás tekintetében? Szerepet játszik-e a szakképzettség és a jövedelem? Milyen mértékben járul hozzá az alkoholizmus a válások számának emelkedéséhez? Bemutatom röviden a válás feldolgozásának lehetséges módszereit. Írok a válást követő haragról és a magányról, ami felléphet az érintettek részéről ebben a helyzetben. Milyen következményei vannak a válásnak a gyermek fejlődésére nézve és milyen a hatása a felnőttkorra? Írok arról, hogy a válás pszichológiai időpontjai mindenkinél más és más és ezt két esetben mutatom be. Kitérek a gyermekeknél előforduló látható és nem látható válási reakciókra. Ilyenek a gyász, düh, bűntudat és szorongás. Külön-külön elemzem a nőkkel, férfiakkal és gyermekekkel készített interjúkat, majd összegzem, illetve összevetem az eredményt az országos átlaggal. A prevencióra helyezem a hangsúlyt, és megoldási alternatívákat sorakoztatok fel, zömében olyanokat, amelyek már részben működnek is adott településeken. Végül leírom saját véleményem a témával kapcsolatban. Témavezető neve: Márton Sándor Szakdolgozat készítésének éve: 2010.
Leírás
Kulcsszavak
Házasság, Válás
Forrás