A fiatalkorú elleni büntetőeljárás és annak speciális szabályai

Dátum
Szerzők
Orbán , Rebeka Dorina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó speciális büntetőeljárási szabályok, ugyanis rendkívül fontosnak tartom a fiatal bűnelkövetőkkel való kiemelt foglalkozást. Dolgozatom célja a fiatalkorú elleni büntetőeljárásra vonatkozó, különleges jogi szabályok bemutatása. Nyolc érdemi fejezetében szeretnék kitérni a bűnmegelőzés fontosságára, a magyar szabályozást alátámasztó nemzetközi egyezményekre, az eljárás konkrét és általános eljárási szabályoktól eltérő speciális szabályozásaira, a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban résztvevő személyekre, azok jogosultságaira és kötelezettségeire, a bizonyítás speciális szabályaira és az alkalmazható kényszerintézkedések és szankciók rendszerére, illetve azokra a környezeti és életminőséget befolyásoló tényezőkre, melyek relevánsak a bűnelkövetővé válás szempontjából. Illetve a büntetőeljárást szabályozó törvény normáin túl vizsgálni kívánok egyéb olyan, szociológiai és kriminológiai kérdéseket, melyek befolyással bírnak a bűnözési tendenciák tekintetében. Továbbá szeretném munkámmal is felhívni a figyelmet a korai életkorban megkezdett bűnügyi prevenció fontosságára.
Leírás
Kulcsszavak
büntetőeljárás, fiatalkorú
Forrás