Az Arszufi csata

Dátum
Szerzők
Debreczeni, Ádám
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom egy 13. századi krónikarészlet magyar fordítása a latin eredeti szöveg, valamint egy angol fordítás alapján. A dolgozatban az angol és magyar fordítás alapján vizsgálok meg fordítási problémákat, átváltási műveleteket és terminusokat, valamint a mindezek kapcsán felmerülő történettudományi problémákat.
Leírás
Kulcsszavak
fordítástudomány, történettudomány, átváltási műveletek
Forrás