Bakteriális oligoszacharidok és neoglikoproteinek szintézise

dc.contributor.advisorSzurmai, Zoltán
dc.contributor.authorKovács, Réka Éva
dc.contributor.departmentDE--TEK--Természettudományi és Technológiai Kar--Biológiai és Ökológiai Intézethu_HU
dc.date.accessioned2011-05-05T13:56:49Z
dc.date.available2011-05-05T13:56:49Z
dc.date.created2011-05
dc.date.issued2011-05-05T13:56:49Z
dc.description.abstractA szénhidrátok, elsősorban a poliszacharidok révén, a bioszféra legelterjedtebb szerves vegyületei. A poliszacharidok makromolekulák, melyek monoszacharidokból épülnek fel, glikozidos kötésekkel. A 2-10 monoszacharid egységből álló vegyületek oligoszacharidok. A monoszacharidok 3-6, ritkábban több szénatomos polihidroxi-aldehidek (aldózok), vagy polihidroxi-ketonok (ketózok). Az a nézet, hogy a szénhidrátok csak vázanyagok, energiaraktározó és szolgáltató vegyületek, már idejétmúlt. A megfelelő szénatomszámú monoszacharidok gyűrűtagszáma és anomerkonfigurációja is különbözhet, így a belőlük felépülő oligoszacharidok, melyek ráadásul elágazók is lehetnek, egy egységre vonatkoztatva nagyon sok biológiai információt hordozhatnak. Bár az oligoszacharidok szabad állapotban ritkán fordulnak elő a természetben, de a glikokonjugátumokban (glikolipidek, glikoproteinek) igen fontos szerepet töltenek be. A glikokonjugátumok élőlények citoplazmájában, extracelluláris folyadékaiban és sejt membránjában is megtalálhatók. A sejtek felszínén lévő antigének felépítésében szintén fontosak az oligoszacharidok. Ismert, hogy a vércsoport antigének, melyek gliko-szfingolipidek, csak az oligoszacharid komponensek összetételében különböznek. A baktériumok immunológiai tulajdonságai a kapszula, vagy a külső membrán lipopoliszacharidjának szénhidrát összetételétől függenek. A Gram negatív baktériumok sejtfalának külső része lehet lipopoliszacharid, melynek O-specifikus poliszacharidja ismétlődő oligoszacharid egységekből áll. Ezek az oligoszacharidok a baktériumok felszíni antigénjei. Bakteriális oligoszacharidok szintézisével lehetőség nyílik szintetikus vakcinák előállítására. Az oligoszacharidok azonban kis molekulatömegű haptének, azaz önmagukban nem tudnak immunreakciót kiváltani. A molekulatömeg növelése több módszerrel is lehetséges. A legjobb és legtöbbször alkalmazott a neoglikoproteinek készítése, amikor a hordozó, fehérje. Az oligoszacharid és a makromolekula közé egy híd (spacer) molekulát kell beiktatni.hu_HU
dc.description.correctorgj
dc.description.courseVegyészhu_HU
dc.description.degreerégi képzéshu_HU
dc.format.extent45hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/105852
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectoligoszacharidhu_HU
dc.subjectszintézishu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Kémia::Szénhidrátkémiahu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Kémia::Biokémiahu_HU
dc.titleBakteriális oligoszacharidok és neoglikoproteinek szintézisehu_HU
Fájlok