Az információs társadalom hatása az iskolára, a pedagógus oktatási tevékenységére

Dátum
2007-02-20T10:01:15Z
Szerzők
Birta, Ferencné
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az információs társadalom hatását vizsgáltam a pedagógus oktatási tevékenységére. Azokat a legfontosabb tényezőket elemeztem, amelyek az információ tömegméretűvé válásából, az Európai Unióhoz való várható csatlakozásunkból adódóan saját környezetünk támaszt és a technikai fejlődés inspirál. Hogy milyen lesz a tudásalapú társadalom pedagógiája? Erre a kérdésre kerestek a választ a II. Országos Neveléstudományi Konferencia résztvevői október végén Budapesten és abban mindenki egyetértett, hogy a gazdaság, a tudás, a teória és a gyakorlat mennyire összekapcsolódott egymással. Mind több gazdasági szakember látja be, hogy a gazdaság fejlődésének a motorja csak a fejlesztés, a technika, a technológia megújítása lehet. Ez pedig nem megy tudás, illetve még több tudás nélkül. Az Európai Unió prioritásai közé tartozik: az Internetet minél szélesebb körben kell elérhetővé tenni az iskolák számára, illetve támogatni az Internet használatát az oktatásban. Ez az az eszköz, amely minden fiatalnak megadja a lehetőséget, hogy megossza a tapasztalatait hasonló korú, más országbeli fiatalokkal. Egyetértettek abban is, hogy jelentős erőforrásokat kell befektetni az informatika és kommunikációs technológiák használatába az osztályteremben. Az un. virtuális iskolának, az Európát átszövő iskolanetnek mindenki számára elérhető munkaeszközzé kell mielőbb válni.
Leírás
Kulcsszavak
információs társadalom, multimédia, oktatás
Forrás