A Smart&Lean raktártechnológia a Bossard Holding AG-nál – A SmartBin bevezetése és alkalmazása a Contarex Agrotechnika Kft.-nél

Dátum
Szerzők
Túri, Mariann
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomadolgozatom célja, bemutatni egy multinacionális vállalat korszerű raktár technológiáját, melyet a világ számos pontján már hatékonyan alkalmaznak és ezt a raktározási technológiát - a SmartBin rendszert - egy kelet-magyarországi termelő vállalat példáján, a termelésben használt kötőelemekre elméleti szinten bevezetni. A hipotézisem szerint, a kötőelemek jelenlegi nem megfelelő raktározása miatti készletproblémák elkerülhetők, illetve 100%-osan megszüntethetők a SmartBin kanban rendszer bevezetésével. A kutatásom eredményeként mutatom be a SmartBin technológia ”elméletben” való alkalmazását a Contarex Agrotechnika Kft-nél, működésének egyértelmű szükségességét és várható előnyeit a termelésben. A gyártás zavartalan és hatékonyabb működésére való törekvés indokolja a rendszer alkalmazását. A vizsgálatomban esettanulmány segítségével ismertetem a Contarex Agrotechnika Kft-nél lévő raktározás jelenleg is fennálló technológiai hiányosságokat és szervezési problémákat, melyek indokolttá teszik a korszerűbb raktározási módok bevezetését. Ezen problémák feltárását, felmerüléseinek okát részletes ismertetem, számszerű adatokkal alátámasztom és a dolgozatban jól láthatóak azon változások, melyek a SmartBin rendszer bevezetésének fázisai közben, illetve követően lépnek fel a cég életében. Diplomadolgozatom végére pontos képet kapunk a feltárt okok és összefüggések megnevezésével, egy termelő vállalat raktározási és készletezési problémáiról, és ugyanilyen pontos képet kapunk e problémák megoldásának lehetőségeiről, ez esetben a SmartBin raktározási rendszer bevezetésének megvalósulási eredményei függvényében.
Leírás
Kulcsszavak
kanban, raktározás, lean
Forrás