A weblap-készítés tanítása középiskolában

Dátum
2007-01-31T13:19:49Z
Szerzők
Kovács, Beatrix
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Sokszor hallhatjuk, hogy az internet a könyvnyomtatás óta az egyik legnagyszerűbb találmány, mely nagyon fontos pedagógiai szereppel is bír. Az új médium nemcsak egyszerűen egy szórakozási lehetőséget jelent, hanem egy újfajta tudásforrást és korszakalkotó kommunikációs csatornát is. Az informatikaoktatás fontos feladata, hogy a tanulókat megtanítsuk a számítógép és a világháló szolgáltatásainak észszerű, saját céljaiknak megfelelő használatára, felhívjuk a figyelmet a bennük rejlő előnyökre és veszélyekre. Tanárként fontosnak tartom hangsúlyozni a gépek kommunikációban betöltött szerepét, a másokkal való kapcsolattartás jelentőségét és azt, hogy az új eszközök és a weben való keresés megkönnyíti munkánk elvégzését. Szakdolgozatomban azért foglalkoztam a HTML dokumentumok készítésének oktatásával, mert ez egy olyan terület, amely a tanulók érdeklődését és kíváncsiságát felhasználva mutat rá a gyors és eredményes információszerzés lehetőségeire. Véleményem szerint a szakdolgozatomban szereplő tananyagok alkalmasak arra, hogy a tanuló megtanulja a HTML dokumentumok készítésének alapjait, és a gyakorlati példákon keresztül rögzüljenek elsajátított ismertei, valamint arra, hogy kedvet kapjon ismeretei kiegészítésére, a további tanulásra.
Leírás
Kulcsszavak
weblap-készítés, internet az iskolában, internettörténet
Forrás