Krónikus defláció Japánban

Dátum
Szerzők
Sándor, Renáta Gabriella
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom során az elhúzódó japán gazdasági stagnálás és recesszió időszakát követem nyomon a második világháborútól napjainkig. Célom a gazdasági és történelmi eseményekre tekintettel a japán recesszió gazdasági sajátosságait kiemelni és a lezajló folyamatokat szakirodalom segítségével értelmezni, elemezni. Az ország a világháború óta számos gazdasági sokkon felülkerekedve, folyamatosan fejlesztve képességeit, tudását, innovációra nyitottan továbbra is gazdasági növekedésre törekszik. Japán elnyúló recessziós időszaka a többszörös gazdasági felépülést követően rengeteg kérdést vet fel. Miért stagnál két évtizede az ország? Hogyan lehetne mindezt előre mozdítani? Hogyan állhatna vissza a fejlődés pályájára ismételten?
Leírás
Kulcsszavak
defláció, Japán, likviditási csapda, deflációs spirál
Forrás