Ki segít kinek? Reciprocitások egy falusi közösség életében

Dátum
2010-05-06T09:22:50Z
Szerzők
Ocsovai, Erzsébet
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Rohanó társadalmunknak köszönhetően megváltozott az emberek közötti személyes kontaktusok időtartama és jellege. Dolgozatomban egy falusi közösségen keresztül mutatom be a kapcsolatok alakulását a közös munkaalkalmakon, a szomszédokkal való kontaktusokon és a rokoni szálak funkcióin keresztül. Az első fejezetben a kapcsolati tőke megjelenését, típusait, jellemzőit tárgyalom, a legtöbbet hivatkozott szerzők munkái alapján. Emellett kifejtem a rendszerváltás előtt elterjedt kaláka típusokat, majd a jelenleg is fennálló háztartásközi transzfereket. A második fejezetben ismertetem az eddigi hazai kutatási eredményeket, először a baráti kapcsolatok alakulásában, majd a hazánkban jellemző háztartásközi transzferekről, végül pedig a témámhoz szorosan kapcsolódó, néhány hasonló, faluban készített kutatásról. Végül saját kutatásom eredményeit közlöm. Interjúimat Heves – megyében, Boconádon készítettem egy 1400 lelket számláló kis faluban. Az volt a célom, hogy egyfajta árnyalt képet kapjak a falusi emberek kapcsolattartási szokásairól, amelyet három közegben mértem: a rokonokkal, a barátokkal, illetve a szomszédokkal létrejövő kontaktusokban, összehasonlítva az alacsony, illetve a magas társadalmi státuszú réteget. Kutatásom módszeréül a félig strukturált interjút választottam, 10 interjút készítettem, ebből 5, a faluban fontosabb tisztséget betöltő személlyel, további 5 pedig közhasznú munkásokkal készült. Eredményként összességében a baráti kapcsolatok előtérbe kerülését kaptam, mindkét csoportban, ugyanakkor az is kirajzolódik, hogy a magasabb társadalmi státuszúak baráti kapcsolatai változatosabbak, kiterjedtebbek, így ebből a szempontból több haszonnal és előnnyel rendelkeznek, mint az alacsony státusz képviselői.
Leírás
Kulcsszavak
kapcsolati tőke, reciprocitás
Forrás