A munkaerőpiac térségi kezelése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Dátum
2012-03-23T09:54:15Z
Szerzők
Góczi, Beáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat első részében megfogalmazásra kerül a munkanélküliség, munkaerőpiac irodalmi áttekintése, majd az elmúlt évek gazdasági folyamatainak bemutatása, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye munkanélküliségi helyzetének elemzése. A második szakaszban a foglalkoztatáspolitika fogalmát, célját ismertetem, majd bemutatom a jelenleg is alkalmazásban lévő aktív és passzív foglakoztatás-politikai eszközöket. Ebben a szakaszban kap helyet a munkaerőpiacon egyre inkább teret nyerő atipikus foglalkoztatás, főbb típusainak bemutatása. Az utóbbi egy-két évtizedben visszaszorulóban van az ipari társadalomra jellemző stabil, időhatárok nélküli foglalkoztatás. Feltartóztathatatlanul terjednek ellenben az atipikus foglalkoztatás legkülönfélébb formái – a munkaerő-kölcsönzéstől egészen a harmadik világbeli háttérirodákban végzett távmunkáig. A harmadik szakasz az Európai Uniós tagságunk révén a jövő szempontjából fontos támogatási formák bemutatása, a pályázati rendszerek áttekintése következik. A munkaügyi szervezet igen jelentős mértékben szerepet kap ezeknek a támogatásoknak a lebonyolításában, a foglalkoztatási alaprész hangsúlyosan a szervezet lebonyolítására van megalkotva. Az utolsó részben pedig az előző szakaszban ismertetett Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2 komponensének az elemzése következik, kiemelten az elmúlt évek tevékenységének bemutatása által.
Leírás
Kulcsszavak
munkaerőpiac
Forrás