ISTVAN CSŰRY, EPOCH-MAKING DIRECTOR OF THE UNIVERSITY AND NATIONAL LIBRARY OF DEBRECEN (1921-1980) CSŰRY ISTVÁN, A DEBRECENI EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR KORSZAKTEREMTŐ IGAZGATÓJA (1921-1980)

Dátum
Szerzők
Virágos, Márta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Absztrakt
Leírás
István Csűry was one of the most educated people in Hungarian library affairs, with an extensive professional experience, sensitivity towards problems, and also an initiating worker with an unprecedented receptivity to new endeavors. István Csűry’s first and only workplace was the University Library of Debrecen, where after about a decade of working as a librarian, served as director from 1956 until his death, and elevated the institution to a second national library. The study reflects on the library areas where István Csűry has achieved essentially new results.
Csűry István a magyar könyvtárügy egyik legműveltebb, széles körű szakmai felkészültséggel rendelkező, problémaérzékeny és az új törekvések iránt hallatlan fogékonyságot tanúsító, kezdeményező munkása volt. Csűry István első és egyetlen munkahelye volt a debreceni Egyetemi Könyvtár, ahol mintegy évtizedes gyakorló könyvtárosi munka után 1956-tól haláláig igazgatóként működött és emelte második nemzeti könyvtárrá az intézményt. A tanulmány számba veszi azokat a könyvtái területeket, ahol Csűry István alapvetően új eredményeket ért el.  
Kulcsszavak
university history library history István Csűry University Library of the University of Debrecen, egyetemtörténet könyvtártörténet Csűry István könyvtári szervezet
Forrás
Hivatkozás
Gyűjtemények