Megoldás a gazdasági válság kezelésére az európai munkajog világában? Az Mt-ben is nevesített atipikus munkaviszonyok és szabályozásuk

Dátum
Szerzők
Szodorai, Levente
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomnak az atipikus munkavégzés sajátos területének a bemutatása, és az általa kínált érdekes szerződési formák az ismertetése lesz az elsődleges célja. A téma iránti érdeklődésem nem is csak abból fakad, hogy azt kielégítve csupán ezeket az egyedi viszonyokat felvázoljam és bemutassam, hanem elsősorban szeretnék arra rávilágítani, hogy a társadalmunkat a jelenkorban érintő problémájára is képes rendkívül hatékony és gazdaságos megoldásokat kínálni. A minket érintő legutóbbi gazdasági válság következményeit ugyan még ma is nehéz pontosan felmérni, az azért mindenki számára nyilvánvaló, hogy a globális válság hatása nemcsak a bankszférát, hanem a gazdaságot, ezen belül pedig a munka világának szereplőit is igen jelentős mértékben sújtotta. A válság következtében pedig a munkajogviszony tartalmának a teljesítés folyamatában történő alakítási lehetősége a foglalkoztatáspolitika szempontjából sem elhanyagolható, és így ebben az időszakban, több országban is előtérbe kerültek a foglalkoztatás rugalmasságát elősegítő megoldások, amelyek alapvetően az atipikus foglalkoztatási módszereket preferálják, jobb esetben elősegítve az átjárhatóság lehetőségét
Leírás
Kulcsszavak
atipikus szerződések, munkajog, szerződések
Forrás