Projekt kontrolling a projektmegvalósítás folyamatában

Dátum
2011-04-27T12:14:30Z
Szerzők
Kovácsné Tóth, Enikő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Ahhoz, hogy egy-egy projekt sikeres legyen a kontrolleri feladatok összehangolt tevékenységére van szükség, a projektek egyes életciklus – fázisainak minden egyes szakaszában. Mindehhez, a tervezés és végrehajtás összhangját szükséges biztosítani. A visszacsatolások időbeni alkalmazása a projekt sikerességének zálogát képezi. A monitoring és kontrolling munkája, amennyiben jól szabályozott keretek között működik, egymás tevékenységét kiegészítve folyamatos ellenőrzést biztosít a menedzsment számára a projekt mindenkori állapotának felméréséhez és ellenőrzéshez, tehát a „projektdiagnózishoz”, ami nagyszerű támogatást nyújt a szükséges vezetői, szervezési intézkedések megalapozott meghozatalához. Eredményes projektkontroll csak egy összehangoltan működő kontroll-rendszertől várható, melyet a szervezeti kontrolling és projektmenedzsment együttműködése valósíthat meg. A kontrollrendszer legfontosabb bázisát a kontrolling elemzések, monitoring vizsgálatok, kockázat értékelés és elemzés jelentik. A monitoring, kontrolling és a kockázatmenedzsment tevékenységek együttese olyan támogatást jelent a projektmenedzsment számára, amelyek segítségével a projektek sokkal kevesebb kockázattal, költséghatékonyabban, az erőforrások gazdaságos felhasználásával, magasabb minőségben valósíthatók meg.
Leírás
Kulcsszavak
projekt kontrolling, kockázatmenedzsment, monitoring, Partiumi Tudáscentrum, projektmenedzsment
Forrás