Neutrofil granulociták és monociták fagocita funkciójának vizsgálata endometriózisban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az endometriózis egy jóindulatú, krónikus megbetegedés, ami negatívan hat az érintett nők életminőségére, és számos nő esetében felelős az infertilitásért is. A betegség patofiziológiája nem teljesen tisztázott, azonban az károsodott immunválasz kulcsszerepet tölthet be benne. A veleszületett immunrendszer fagocita funkciója szerepet játszhat az ektópiásan megjelenő endometrium eliminálásban. A vizsgálataink célja a neutrofil granulociták és monociták fagocita funkciójának vizsgálata volt. A kutatások első fázisban egészséges, és más nőgyógyászati kórkép miatt műtéten áteső nőkből származó sejtek fagocita funkcióját vizsgáltuk és hasonlítottuk össze a műtét előtt és után. Munkánk második fázisban pedig plazmakísérleteket végeztünk inaktivált és nem inaktivált plazmamintákkal. A vizsgálatban összesen 34 preoperatív és 22 posztoperatív vérvétel történt endometriózisban szenvedő nőtől, 32 egészséges nő vérmintája szolgált kontrollcsoportként, valamint jóindulatú nőgyógyászati betegségek miatt 14 műtéten átesett nőnél történt pre- és posztoperatív vérvétel. A vizsgált sejteket izoláltuk, majd különböző plazmamintákban inkubáltuk, ezt követően a fagocitózis indexeiket fluoreszcens mikroszkóp alatt meghatároztuk. Az endometriózisos betegek esetében neutrofil granulociták és monociták fagocita funkciója szignifikánsan csökkent az egészséges nők eredményeivel összehasonlítva. Amennyiben a csökkent fagocita funkcióval bíró sejteket egészséges nőkből származó plazmamintákban inkubáltuk, úgy a vizsgált funkció normalizálódott. Emellett, ha egészséges nőkből származó sejteket endometriózisos nő plazmamintáival kezeltük, úgy a fagocita funkció szignifikánsan csökkent. Nem volt különbség a hővel inkativált és nem inkativált plazmaminták eredményei között. Eredményeink alapján az aktív endometriotikus léziók olyan hőstabil, immunmoduláns faktorokat termelhetnek, amelyek a perifériásan megtalálható neutrofil granulociták és monociták fagocita funkcióját csökkentik. Ez a funkció az endometriózis komplett sebészi eltávolítását követően normalizálódik, és újra eléri az egészséges nőkben mérhető szintet.


Endometriosis is a benign, chronic condition that negatively affects the quality of life of women affected and also responsible for infertility in many women. The pathophysiology of the disease is not fully understood, but an impaired immune response may play a key role in it. Phagocytic function of the innate immune system may play a role in ectopic endometrial elimination. The aim of our studies was to investigate the phagocytic function of neutrophil granulocytes and monocytes. In the first phase of our studies, we examined and compared the phagocytic function of cells from healthy women and women undergoing surgery for other benign gynecological conditions before and after surgery. In the second phase of our work, we performed plasma experiments with inactivated and noninactivated plasma samples. A total of 34 preoperative and 22 postoperative blood samples were taken from women with endometriosis, 32 healthy women served as controls, and 14 women who had undergone surgery for benign gynecological diseases had pre- and postoperative blood samples taken as a surgical control group. The cells were isolated and incubated in different plasma samples, after which their phagocytosis indices were determined under fluorescence microscopy. In patients with endometriosis, neutrophil granulocyte and monocyte phagocytic function was significantly reduced compared to healthy women. When the cells with reduced phagocytic function were incubated in plasma samples from healthy women, the function tested normalized. In addition, when cells from healthy women were treated with plasma samples from endometriotic women, phagocytic function was significantly reduced. There was no difference between the results of heat-incubated and nonincubated plasma samples. Our results suggest that active endometriotic lesions may produce thermostable, immunomodulatory factors that reduce the phagocytic function of neutrophilic granulocytes and monocytes found peripherally. This function normalizes after complete surgical removal of endometriosis and returns to levels measured in healthy women.

Leírás
Kulcsszavak
endometriózis, fagocita funkció, patogenezis, Endometriosis, phagocyte function, pathogenesis
Forrás