A vidékfejlesztés gazdasági, környezeti és társadalmi összefüggései Bihartordán

Dátum
2012-10-05T09:04:08Z
Szerzők
Serdült, Edina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A vidékfejlesztés kérdése napjainkban egyre inkább felértékelődik. Nemcsak országos vagy helyi szinten, hanem világviszonylatban is fontos kérdéssé vált. Az emberek kezdik felismerni, hogy a természeti értékek megóvása, a tiszta víz és levegő, fontos szükséglet. A vidék fejlesztése, a vidéki élet minőségének megőrzése nagyon sok ember számára fontos feladat. A vidékfejlesztés céljai között szerepel a falvak felújítása, megőrzése, alternatív jövedelemforrások fejlesztése, környezetvédelem. A vidék hármas funkciója: gazdasági, társadalmi, ökológiai funkciók. A régió a térszerveződés alapegysége, Magyarországon hét statisztikai régiót alakítottak ki. A régiófejlesztés ma Magyarországon alapvetően a térségek közötti különbségek mérséklésére irányul. A regionális politika végrehajtásának, a támogatások lehívásának alapfeltétele a NUTS rendszer létrehozása.Fontos az elmaradott, lemaradó térségek támogatása, felzárkóztatása. Ennek segítésére jött létre a LEADER program is.
Leírás
Kulcsszavak
vidékfejlesztés, vidék
Forrás