A telekommunikációs eszközök alkalmazása a büntetőeljárásban

Dátum
Szerzők
Kovács, Lajos Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban bemutattam, hogy milyen új technológiai segítséggel rendelkezik a bíróság, a rendőrség, a büntetés végrehajtási intézet a büntetőeljárás lefolytatásában és hogy ezt az eszközrendszert hogyan alkalmazzák a gyakorlatban. Az ezt alkalmazó szervek nem egymás ellenében ható, hanem egymáshoz kapcsolódó feladatokat végeznek, mivel az eszközrendszer zökkenőmentes működéséhez a hatóságok közös munkájára van szükség. Dolgozatomban a hipotézisem igazolást nyert, hiszen a telekommunikációs eszközrendszer helyettesítheti a személyes kihallgatást mindazokkal a fejlesztési javaslatokkal, amelyeket a dolgozatom V. fejezetében bemutattam. Különös fontosságú ezek közül egy pszichológiai teszt elkészítése a telekommunikációs eszközrendszerrel történő eljárás alkalmazása előtt, hiszen ez adna segítséget a bíróság számára a vallomás hitelt érdemlőségének meghatározásához. Nem hanyagolható el ugyanakkor az sem, hogy mára már csaknem mindenki rendelkezik okostelefonnal és a hozzá kapcsolódó okoseszközökkel, amelyeket a telekommunikációs eszközrendszerrel történő kihallgatás szolgálatába állíthatunk. Azt gondolom, hogy a technológia fejlődése már az igazságszolgáltatásban is megjelenik – és tovább is fog fejlődni –, és nem csak a mindenki által ismert DNS vizsgálatok körében, hanem a kihallgatásoknál is. Véleményem szerint a telekommunikációs eszközrendszerben számtalan fejlődési lehetőség lakozik akár a tanúkihallgatáshoz, akár csak a bírósági eljárások lefolytatásához és még nem érte el a tökéletes formáját és kihasználtságát. Úgy vélem, hogy a veszélyhelyzet által kapott nagyobb szerep jó hatással lesz a telekommunikációs eszközrendszerre és tovább fejlődhet.
Leírás
Kulcsszavak
Telekommunikációs eszköz, Telekommunikációs eszközrendszer, Pszichológiai vizsgálat, Emberi viselkedés
Forrás