Természetvédelmi és mezőgazdasági érdekek összeegyeztethetősége Hajdú-Bihar megyei Natura 2000 gyepterületeken

Dátum
2010-01-25T12:53:41Z
Szerzők
Szabó, Erika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, ezért szükségessé vált a jogharmonizáció, vagyis az Európai Unió jogszabályainak beépítése a hazai jogrendszerbe. A jogharmonizáció eredményeképpen születtek meg a Natura 2000 jogszabályok, melyek a kijelölt területek kezelésében határokat szabnak. A Natura 2000 az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek hálózata, melyet Magyarországra is ki kellett terjeszteni, hazánk közel 21%-át érinti. Az eredetileg is védett területeken kívül körülbelül 1,2 millió hektárt jelöltek ki, melyek jelentős része mezőgazdasági terület, így e területeken kiütköztek bizonyos esetekben a természetvédelmi és mezőgazdasági érdekek különbözőségei. A gazdálkodók Natura 2000-hez való hozzáállásáról kérdőívek kitöltetése segítségével tájékozódtam. A kérdőívek szerint az egyik alapvető vitaforrás a gazdálkodók körében jellemző tájékozatlanság a Natura 2000 programmal kapcsolatban, melyet minél hamarabb orvosolni kellene.
Leírás
Kulcsszavak
Natura 2000 program, természetvédelem
Forrás