«Степное небо окружает тебя, словно огромная клетка со стенками из солнечного света»

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az orosz nyelvű dolgozat Mészöly Miklós Magasiskola c. kisregénye, valamint Anton Csehov két novellájának (A besenyő, Honi fészekben) összehasonlító vizsgálatát végzi el. Az összehasonlítás kiindulópontját a két Csehov-műben szereplő sztyepp, valamint a magyar műben szereplő puszta képezi. A vizsgálat tehát – különösen a dolgozat első részében – térpoétikai és kulturológiai beállítódású: a szerző számba veszi a korábbi mitopoétikai és kulturális szemantikai kutatások eredményeit, amelyek az összevetést módszertani szempontból és tartalmilag is megalapozták, kiemelt szerepet tulajdonítva a nyelvi-kulturális szemantikának. A dolgozat második részében a szerző a hősöknek, mint Krisztusi, illetve mint ördögi figurákként történő értelmezését és összahasonlítását végzi el.

Leírás
Kulcsszavak
sztyepp, puszta, ragadozók, áldozatok, halál, tér, halál tere
Forrás