Az ellátásilánc-menedzsmentet érintő kihívások az e-kereskedelmi vállalatok tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomadolgozat alapvető célja a logisztikai folyamatokon belül, az ellátásilánc-menedzsment megvizsgálása és elemzése a különböző kihívásokra adott válaszok tükrében az e-kereskedelmi vállalatok szemszögéből. Az elemzések és a vizsgálatok célja az, hogy bemutassam és elemezzem, valamint értékeljem az ellátási láncot érintő kihívásokat és az ezekre adott vállalati döntéseket az e-kereskedelmi óriásvállalatok tükrében. A kihívások esetében a diplomadolgozat elsősorban a Covid-19 hatásaira fókuszál, azonban az elemzés célja volt összevetni ezeket a járvány előtti időkkel is.A diplomadolgozatban ennek fényében először olyan kérdéseket fogalmaztam meg, amelyeken keresztül arra vonatkozóan lehetett következtetéseket levonni, hogy milyen mértékben és milyen irányban változtak az ellátási láncokat érintő kihívások a koronavírus következtében és ezek vajon mennyiben tértek el az előző évek kihívásaihoz képest? Fontosnak tartottam megvizsgálni, hogy milyen döntések születtek ennek fényében és azt is, hogy ezeknek a kihívásoknak az e-kereskedelmi vállalatok is ugyanúgy ki voltak-e téve. Mivel alapvetően az e-kereskedelmet az innováció jellemzi, így érdemesnek tartottam megvizsgálni, hogy a meghozott intézkedések adaptálhatóak a jövőben a már meglévő rendszerekhez, vagy ezek esetlegesen csak válságkezelésre voltak elegendőek.

Leírás
Kulcsszavak
ellátásilánc-menedzsment, e-kereskedelem
Forrás