Hulladékgazdálkodás a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft-mél

Dátum
2010-05-27T11:50:42Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatomat a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft tevékenységi köréről, hulladékgazdálkodásáról írtam. A telephely 2007. szeptember. 1.-én nyitotta meg kapuit, ez nagy előrelépés volt a bihari-sárréti kistérség környezetvédelme, hulladékgazdálkodása szempontjából. A cég munkássága 40 települést és 96500 lakost érint. Legfontosabb tevékenységi körük, a lakossági, kommunális hulladék gyűjtése és lerakása. A lerakó kapacitásának tervezésekor 30 év betöltési idővel és 30 év utógondozási idővel számoltak. A depóniára évente körül-belül 40000 tonna hulladékot szállítanak és raknak le. A hulladékok gyűjtése 9 körben történik 7 darab gyűjtőautóval. A második fő tevékenységi kör a szelektív hulladékgyűjtés. A térség 40 településén 179 gyűjtőszigetet alakítottak ki, de ezek számát folyamatosan növelik. A gyűjtőszigeteken három frakciót gyűjtenek, műanyagot, papírt és üveget. A válogatás a telep területén egy válogatócsarnokban történt, a másodnyersanyagként megkapott anyagokat eladják. A cég végez telephelyén komposztálást is a behozott zöldhulladékból. Az kapott humuszt a lerakóra teszik takaróanyagként. Készítettem egy reprezentatív felmérést melyben a környező 6 település összesen 50 lakosát kértem fel a kitöltésre. A kitöltők elsősorban a műveltebb rétegből kerültek ki. Egyik kérdésem arra vonatkozott, hogy hánya élnek egy háztartásban. Erre azért voltam kíváncsi mert így megállapíthattam hány főt érintett a felmérésem. A családok létszáma átlagosan 3,66 fő amit a pontosság érdekében nem kerekítettem fel. Ezáltal összesen 183 főt érintett a felmérésem. Arra is kíváncsi voltam, hogy fontosnak tartják-e az emberek a rendezett hulladéklerakást az elkövetkező generációk érdekében. A válaszok 82%-a szerint igen fontos a rendezett hulladéklerakás, csupán 18% választotta azt, hogy nem tartja fontosnak. Ide vág az a kérdés is, hogy a válaszadó környezettudatosnak érzi-e magát. A megkérdezettek 78%-a környezettudatosnak érzi önmagát, mindössze 22% vallotta azt, hogy nem tartja magát környezettudatosnak. Az egyik kérdésem a szelektív hulladék gyűjtőszigetek használatára vonatkozott. A kérdések elemzése során rájöttem, hogy a lakosság egyre jobban megérti a környezetvédelem és a felelős hulladékgazdálkodás súlyát. Ez betudható a média, a hivatalok, non-profit szervezetek és kezelő cégek, társaságok tájékoztatásának, munkájának.

Leírás
Kulcsszavak
hulladék
Forrás