Büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom célja a pártfogó felügyelői tevékenység bemutatása, külön kitérve a büntetés-végrehajtási ügykörre. További cél még a pártfogás fejlődés prezentálása globális és hazai viszonylatban. Emellett lényeges, hogy szakdolgozatomon keresztül jobban megismerhessem a pártfogás büntetőjogi hátterét és az ezzel kapcsolatos jogszabályokat, valamint a rendelkezésemre álló szakirodalmak és statisztikai adatok segítségével minél érdekesebb és hitelesebb képet tudjak alkotni a pártfogó felügyelőről. A büntetés-végrehajtási szervezetek legfontosabb feladatai közé tartozik a bűnmegelőzés és a bűnismétlés veszélyének elhárítása. Ezekben a feladatokban játszik kardinális szerepet a pártfogó felügyelő, melynek gyökerei az ókori keresztyénségig vezethetők vissza. Szeretnék választ találni arra, hogy milyen fontos szerepet tölt be mai társadalmunkban a pártfogó felügyelő és ez hogyan hat társadalmunkra, valamint lényeges kérdés még, hogy a pártfogó felügyelő feladatköre milyen formában segít a bűnmegelőzésben. Ahhoz, hogy a most hatályban lévő jogszabályokat és rendszereket megérthessük és értelmezhessük, elengedhetetlen megvizsgálnunk az előzményeket. Ebből kifolyólag szakdolgozatomat a pártfogó rendszer kialakulásával kezdem, majd kitérek a szervezti felépítés kialakulására, reformjaira, valamint a jogszabályi hátterekre. Ezután a pártfogó felügyelői kompetenciákról írok, így előrevetítem azokat a területeket, amelyeken a felügyelő feladatokat lát el. Elengedhetetlen, hogy említést tegyek a pártfogó felügyelő végrehajtásának anyagi jogi alapjairól, mivel így behatárolom a felügyelet tartamát és az elrendelés eseteit is megismerhetem. Dolgozatom célja szerint bemutatom a pártfogó felügyelői ügykör feladatait, külön kitérve a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői véleményre, környezettanulmányra, a gondozás és utógondozás keretében végzett reintegrációs tevékenységre, valamint a végrehajtásban betöltött pártfogó felügyelői szerepre. Végezetül összesítem a dolgozatot és megpróbálok választ adni a pártfogó felügyelet társadalmi és jogi összefüggéseire, hatásaira.

Leírás
Kulcsszavak
pártfogó felügyelet, büntetés-végrehajtás, bűnmegelőzés
Forrás