Vegyes szerkezetű családi kisgazdaság üzemgazdasági elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a saját gazdaságunkat elemeztem életképességének vizsgálata céljából. Három ágazatot ölel fel a gazdaság: ez a három ágazat a búza, a kukorica és a szarvasmarha. Az elemzéshez költség-haszon elemzést alkalmaztam. Az állatállomány takarmányszükségletét saját földjeinken termeljük meg. Főtermékünk a tej, melyet az ipar számára értékesítünk. Mind a három ágazatot külön-külön elemeztem költség- és jövedelem viszonyok szempontjából, végül pedig összesítettem az ágazatokat.

Leírás
Kulcsszavak
családi gazdaság, tejtermelés, költség-haszon elemzés
Forrás