LECTURERS IN THE POST-ACADEMIC WORLD – THE FINDINGS OF A QUALITATIVE RESEARCH

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
We can find the trace of the fragmentation and deprofessionalisation of the lecturers’ jobs from the early nineties in the field of higher education research. The post-academic phase which was described by Ziman (2002) become more typical in Hungary, too. This shift can reduce the artisan way of research, make the quantification more significant and increase the frequency of teamwork. Scott (2009) highlights that this generates such an organisational environment that is full of elements of alienation and the usage of ICT tools can amplify this tendency. The aim of this article is to reveal the reflexions of the lecturers on this specific environment with the help in 31 semi-structured interviews. We recorded the interviews in ten cities of Hungary and the lecturers came from 12 disciplines. The elements of lecturers’ work were identified (research, teaching, administration, and taking part in applications) but it is hard to see successful examples to put these parts together in high quality. The patterns of these elements are different in the fragmented world of higher education and the expectations of institutions can form their significance at the same time. The barriers to academic careers in the post-academic phase became identifiable at the same time.
A felsőoktatás kutatásának szakirodalmában már kilencvenes évek elején megjelenik az oktatói szakma fragmentációjának a narratívája, illetve az oktatói lét deprofesszionalizációjának a témája is felbukkan. A Ziman (2002) által leírt posztakadémiai keretrendszer, amelynek jegyei Magyarországon is egyre jellemzőbbek, alapvetően eltávolítja az oktatókat a kutatás „kézműves” jegyeitől, kvantifikálja tevékenységüket, és kutatócsoportokba kapcsolja be őket. Scott (2009) arra hívja fel a figyelmet, hogy mindezen változások a technológiai átalakulással karöltve egy elidegenedéssel leírható szervezeti környezetet hozhatnak létre. A tanulmány célja, hogy 31 félig strukturált interjú segítségével megpróbálja feltárni, hogyan reflektálnak az oktatók saját pályájukra és munkakörülményeikre. Az interjúk tíz helyszínen zajlottak és 12 tudomány-területet fedtek le. Az oktatói munka részterületeit az interjúkban azonosítottuk (kutatás, oktatás, adminisztráció és pályázatokban való részvétel), ugyanakkor arra kevés példát láttunk, hogy azokat az interjú-alanyok sikeresen tudták összeilleszteni, valamint hasonlóan magas szinten meg is tudták valósítani. A felsőoktatás differenciált rendszerében az oktatói munka részterületeinek fontossága eltérően alakul, s változatosak az egyes intézményekben megfogalmazódó elvárások is. Az interjúk alapján a kutatói aktivitást gátló tényezők is azonosíthatókká válnak, amely a posztakadémiai keretek között különös fontossággal bírnak.
Kulcsszavak
higher education, lecturers, post academic research, felsőoktatás, oktatók, posztakadémiai kutatás
Forrás