A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának lehetőségei a pedagógiai szakszolgálat keretében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának lehetőségeként mutattam be a JászNagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézményében folyó tehetséggondozást. A dolgozat elméleti része a feladat kiemelt jelentőségét, összességét tükrözi. a tehetségek azonosításával és a fejlesztő munkával kapcsolatos feladatokat, problémákat mutatja be a dolgozat. Az elméletek tükrében és az intézményben folyó tevékenységeken keresztül fejti ki. A kiemelten tehetséges gyermekek gondozása fontos feladat a pedagógiai szakszolgálati rendszeren belül és kívül is. A Pedagógiai Szakszolgálatban az új feladatként megjelenő tehetségkoordinátori munkakör szorosabb közreműködéssel segíti a nevelési-oktatási intézmények tehetségfejlesztő tevékenységét. Ennek a folyamatnak egyik célja, hogy a sikeres tanulók mellett az ellenszegülő, a rejtőzködő, a lemorzsolódó vagy a kettőskülönlegességgel rendelkezők tehetsége is érvényesüljön. A tevékenység biztosítja, hogy ők is segítséget kapjanak a képességeik kibontakozásában. A dolgozatom elkészítésében támaszkodtam a szakmai tapasztalatomra, szakirodalmi ismereteimre és a tehetséggondozást biztosító törvényi háttérre. „A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának szakszolgálati protokollja” szintén megalapozója a dolgozatomnak.

Leírás
Kulcsszavak
tehetségtípusok, szakszolgálat, SNI
Forrás