A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és a Debreceni Vízmű Zrt. controlling rendszerének bemutatása, egymásra épülésének szemléletése

Dátum
2011-10-26T07:24:27Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és egyik tagvállalata, a Debreceni Vízmű Zrt. controlling rendszerét, illetve azok egymásra épülését mutatom be. Áttekintést adok a két vállalat kialakulásának körülményeiről, tevékenységük főbb jellemzőiről, ezenkívül megismerkedhetünk a holding fogalmával. Mivel controlling témájú a szakdolgozatom, így a controlling fogalmi meghatározása, szerepe, időbeli dimenziói is szerepelnek dolgozatom első felében. A vállalatok controlling rendszerének bemutatásánál kitérek a holdingban alkalmazott kétszintű controllingrendszerre, melynek felső szintjét a holding controllingja adja, amit a Vagyonkezelő irányít, míg az alsó szinten a tagvállalati controlling helyezkedik el. Ez egy egységes rendszer, amely mindenkire kiterjed. Technikailag a TM1 modell segíti a működését. A kétszintű controllingnak köszönhetően a beszámolási rendszer is kétszintű. A beszámolórendszer a tervezési rendszerrel összhangban jött létre. Nagy hangsúlyt fektettem dolgozatomban a tervezésre, melynek különlegessége, hogy bár holding szinten inkább az üzleti-operatív tervezést részesítik előnyben, addig a Vízműnél e mellett, végeznek stratégiai tervezést is. Dolgozatom fő célja, hogy bemutassam mennyire hatékony a holding-tagvállalati viszony a controlling rendszerben.

Leírás
Kulcsszavak
controlling, cégismertető, tervezés, beszámoló rendszer, hatékonyság
Forrás