A Hungarospa Zrt. gazdasági elemzése

Dátum
2013-11-26T13:02:40Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Célom a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése a társaság beszámolóira, valamint az általam feldolgozott szakirodalomra támaszkodva. Dolgozatomban a 2008-tól 2012-ig terjedő időszak adatait hasonlítom össze. Több év adatainak összehasonlításával átfogóbb elemzést végezhetek szakdolgozatom során. Szemléltetem, hogy egy stabilan működő társaság nagymértékű innovációja milyen mértékben hat annak vagyoni, pénzügyi- és jövedelmi helyzetére, miképp befolyásolja működését.

Leírás
Kulcsszavak
gazdasági, Hungarospa Zrt.
Forrás