(O,O) donor biomolekulák modellvegyületeivel képezett vegyes ligandumú Co(III) komplexek előállítása és vizsgálata

Dátum
Szerzők
Nagy, Sándor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkám során biológiailag aktív (O,O) donor vegyületek modellvegyületeinek Co(III)al képzett komplexeit állítottam elő. Az előállított komplexeket NMR, IR, ESI-MS, elemanalízis és CV technikákkal vizsgáltuk.
Leírás
Kulcsszavak
Co(III), ciklikus voltammetria, szintézis
Forrás