A 2006-os Labdarúgó világbajnokság hatásainak vizsgálata Németországban

Dátum
2010-12-06T07:45:30Z
Szerzők
Horváth, János
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A sport jelentőségét mutatja, hogy nemzetgazdasági szinten számos fejlett európai országban a GDP 1,5-2%-át adja, és a növekedési üteme jelentősen meghaladja a gazdaságok átlagos növekedési ütemét. Mivel mi is, átlagos emberek, akik főleg a tv-n keresztül követjük a világméretű sporteseményeket (olimpia, labdarúgó vb), szemtanúi lehetünk annak, hogy mekkora tömegeket képesek ezek a rendezvények a világon megmozdítani. Már jóval, évekkel e rendezvények lebonyolítása előtt el kezdenek készülni az adott országok egy ilyen esemény megszervezéséhez. Hatalmas beruházásokat hajtanak végre, hogy mi mint fogyasztók (szurkolók) élvezettel, határtalan szórakozással követhessük végig eme magas színvonalú rendezvényeket. De nem is tudjuk igazán mekkora erőforrásokra van szüksége a tornát lebonyolító ország számára és hogy milyen intézkedések, beruházások állnak az ilyen rendezvények hátterében. Másrészt, ami leginkább felkeltette érdeklődésemet a téma iránt az az, hogy milyen következményekkel járhat mind a gazdaságra és mind a társadalomra nézve. Sokszor lehet a médiában ezzel a témával kapcsolatos elemzéseket olvasni, de komplexen, teljes mértékben a részletekig belemenő tanulmánnyal még nem találkoztam, valamint a Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéken ilyen jellegű diplomamunkát még nem készítettek. És ez is motivált abban, hogy egy ilyen témával foglalkozzak. Ha már sport, akkor a voksomat egyértelműen a labdarúgás mellé teszem le. Annál is inkább, mivel ezen sportág rendelkezik a legnagyobb szurkolói bázissal a világon, vagyis a leghíresebb. Így ennek köszönhetően a különböző sportágak világbajnoki címért kiírt versenysorozatai közül a legnagyobb méretű sporteseménnyé nőtte ki magát. Térhódítását és üzleti potenciálját igazolja többek között az is, hogy a sport, ill. a labdarúgás kiemelkedő szerepet játszik a mai modern társadalomban, jelentős gazdasági, szociális hatásokkal bírva, mint a globalizáció egyik mintapéldája. A foci megjelenhet a világpiac egyik keresett árucikkeként, lehet a fogyasztói társadalom jelképe, körüllengheti vallási transzcendencia, de kísérheti tébolyult huliganizmus vagy éppen fanatizmus is. És szépsége pont ebben rejlik, hogy több tudományág (közgazdaságtan, szociológia, stb.) egyre jelentősebb kutatási forrásaként szolgál, ezért próbáltam a tudományágak névsorát gyarapítani és geográfus lévén földrajzos megközelítéssel a témát feldolgozni. Diplomamunkám felépítésében a következetességre törekedtem és logikus gondolatmenetet próbáltam követni. A 2. és a 3. fejezetben kifejtésre kerülnek azon fogalmi és koncepcionális alapok, melyek a későbbiek megértéséhez, átláthatóságához és a vizsgálat elvégzéséhez szükségesek. A 2. fejezet a futball gazdasági kutatások típusait ismerteti, míg a 3. fejezetben betekintést kapunk a labdarúgás piaci működésének fogyasztói oldalával kapcsolatos ismereteibe. Tehát e témák taglalása segítséget nyújt a későbbi fejezetek megértésében. A 4. fejezetben a német regionális politika általános jellemzőiről szólok, míg az 5. fejezet a 2006-os németországi labdarúgó világbajnokság rendezési helyszíneit mutatja be. A legterjedelmesebb 6. fejezetben a foci vb hatásait, következményeit taglalom. A 7. fejezetben összegzést készítek, és mintegy kísérletet teszek egy esetleges hasonló kaliberű hazai sportesemény megrendezésének, ill. elvetésének lehetősége mellett. Az adatgyűjtés fő forrásaként az internetet vettem segítségül. Az adatgyűjtés folyamata nagyon sok időt vett igénybe és a felhasznált irodalom több mint háromnegyede csak német nyelven állt rendelkezésemre. A német statisztikai évkönyvekből jutottam a statisztikai adatok túlnyomó többségéhez. A téma feldolgozását nem tudtam/akartam mély közgazdasági szempontok szerint elvégezni, mivel ez nem a szakterületem. Eme esemény gazdasági jelentőségét, a nemzetgazdasági jövedelemhez való hozzájárulását elsősorban a turizmus szemszögéből vizsgálom, emellett említést teszek a foglalkoztatás alakulásáról, valamint az állami szerepvállalás mértékéről. A világon az olimpia után a második legnagyobb méretű rendezvény (promóciós) jellegéből adódóan hatalmas imázs formáló erővel bír, amelyet próbáltam dolgozatomban vizsgálati szempontként beépíteni, így a sport, mint marketingre felhasználható eszköz által városmarketinges elemeket is tartalmaz.
Leírás
Kulcsszavak
világbajnokság
Forrás