A Bodrog magyarországi szakaszának és árterének ökológiai állapot tanulmánya

Dátum
2011-12-06T07:18:48Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomamunka célja, hogy bemutassa hazánk egyik nagy folyójának, a Bodrognak az elhelyezkedését, élővilágát, ártereit, egyszóval a mai Magyarországban elfoglalt helyét, és mindemellett visszatekintést nyújtson az egykori folyó képére, létrejöttének földtörténeti körülményeire, és a folyó szabályozására. A dolgozat ismerteti a Bodrog vizének minőségét, főbb hidrológiai jellemzőivel együtt, a víz és a környező élővilág kapcsolatát, az itt fellelhető páratlan természeti kincseket a védelem alá vont területekkel együtt. Az élővilág leírását kiemelten a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet részletes bemutatásán keresztül ismertetjük, és fotókkal szemléltetjük a diplomamunka befejezéseként. Fontosnak tartjuk feltárni a vízügyi igazgatóságok szerepkörét, kihelyezett állomásait a folyó mentén, és mindemellett szólunk a hajózással, a halászattal és a turizmussal foglalkozó lakosság és a folyó mélyreható kapcsolatáról is.

Leírás
Kulcsszavak
Bodrog, folyószabályozás, ártér, vízminőség
Forrás