Testvérkapcsolatok szerepe, jellemzői koragyermekkorban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom célja bemutatni a testvéri kötelék és a születési sorrend elméletét, illetve azt, hogy ezek hogyan függnek össze a személyiségfejlődéssel. A gyermekek személyiségfejlődését több tényező is befolyásolja, ezek egyike a testvérkapcsolat ami, az emberi kapcsolatok közül az egyik legtartósabb kötelék és egyedülálló, ugyanis hosszúságuk többnyire meghaladja a szülőkkel, szerelmes társsal, gyerekekkel, barátokkal és más rokonokkal való kapcsolatokat.Majd továbbhaladtam a születési sorrend kérdéskörére. Először általánosságban írtam magáról a születési sorrendről, szerepéről, hatásáról, majd sorra részleteztem azokat a tényezőket, melyek befolyásolhatják a születési sorban elfoglalt helyünket. Lényeges, hogy hányadik gyermekként érkezik valaki a családba, mekkora a gyermekek közötti korkülönbség, és a nemek is meghatározó jelentőséggel bírnak.

Leírás
Kulcsszavak
testvérkapcsolatok, koragyermekkor, születési sorrend
Forrás