A biztosítási jogviszony elemzése

Dátum
2014-01-13T10:34:57Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájának a biztosítási jogviszony elemzését választottam. A biztosítások joga esetén egy dinamikusan fejlődő és a modern üzleti élet meghatározó területéről van szó, melynek rendelkezéseit az új Polgári Törvénykönyv is modernizálta. A biztosítás alapgondolata az, hogy több természetes vagy jogi személy, akiket ugyanaz a veszély fenyeget (összefoglaló néven őket nevezzük veszélyközösségnek), a veszély bekövetkezésének anyagi kockázatát a biztosítóra hárítják át és ezért neki biztosítási díjat fizetnek. A biztosított esemény (veszély) nem az összes, hanem csak bizonyos biztosítottaknál következik be és általában kedvezőtlen következményekkel, kárral jár. A kár pedig előre nem látott szükségletek keletkezésével jár. A biztosító a szükségletek kielégítése érdekében szedi be a biztosítási díjat a biztosítottaktól és kifizeti a károsultak számára. Ezen a meggondoláson alapul a biztosítási tevékenység. Szakdolgozatomban a két alaptípus közül az üzleti biztosításokra koncentrálok, ezen belül először a biztosítási szerződésekre vonatkozó általános rendelkezéseket fogom bemutatni, majd a vagyon-, élet-, baleset és felelősségbiztosítás szabályait fogom elemezni. Mivel dolgozatom elkészítésének időpontjában még az 1959-es Polgári Törvénykönyv van hatályban, ezért ennek rendelkezéseire koncentráltam a biztosítási jogviszony jellemzése során. Ugyanakkor, mivel közeleg az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésének időpontja, elengedhetetlennek tartottam kiemelni azokat a szabályokat, melyek változásokat fognak jelenteni 2013 márciusától a biztosítás keretében.

Leírás
Kulcsszavak
biztosítás, jogviszony
Forrás