Kozmetikumok vizsgálata tömegspektrometriás módszerekkel

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban különböző dekorkozmetikumok összetételét vizsgáltam GCMS és DART-MS módszerekkel. Hangsúlyt fektettem a potenciális allergén és endokrin diszruptor komponensek azonosítására. A parabének félkvantitatív meghatározására saját fejlesztésű DART-MS módszert alkalmaztam.

Leírás
Kulcsszavak
tömegspektrometria, DART, gázkromatográfia, kozmetikum, parabén, endokrin diszruptor, allergén
Forrás