Bizalmi vagyonkezelés

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom témáját jelentő bizalmi vagyonkezelési szerződés a 2014. március 15-ével hatályos új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) VI. könyvében került bevezetésre, mely jogintézmény a magyar jogrendszerben szinte előzmény nélkülinek tekinthető. A Ptk. miniszteri indokolása szerint az angolszász trust és a német típusú Treuhand intézmények képezik e szerződéstípus alapját, így ezen jogintézmények bemutatását — a történeti előzmények ismertetése mellett — a magyar szabályozás megértéséhez szükségesnek tartottam. Végezetül a bizalmi vagyonkezelési szerződésre vonatkozó szabályozást mutattam be, mely során kitértem a bizalmi vagyonkezelés hazánkban elképzelhető jövőjére is. Amellett, hogy e jogintézmény bevezetése kapcsán számos pozitív tulajdonságot ismertettem, nem hagytam ki az ezzel kapcsolatban felmerült aggályokat sem.

Leírás
Kulcsszavak
trust, Treuhand, bizalmi vagyonkezelés
Forrás